top of page

תמלול הקלטות לבית משפט

דרישות בית המשפט ועוד תנאים חשובים שכדאי לדעת כאשר מגישים הקלטה כראיה לבית משפט


הגשת הקלטה כראיה לבית משפט עשויה לסייע רבות, ובמקרים בהם הראיה חד משמעית אפילו להיות קריטית עד כדי הכרעת הדין. על מנת להגיש הקלטה שתשמש כראיה בבית משפט יש להגישה כתמליל, זאת למעט מקרים מסוימים של תביעות בבית משפט לתביעות קטנות. זאת מכיוון שבית משפט זה אינו כפוף לסדרי דין ולכן קיימת האפשרות כי שופט בבית משפט זה יקבל הקלטות גם ללא תמליל, או ללא תמליל ע"פ הדרישות הנהוגות להגשת תמליל בבית משפט בדרך כלל, אך תמיד עדיף להיות מוכנים. למעט מקרים אלו, הדרישות הנהוגות להגשת תמלול הקלטות לבית המשפט הן מחייבות וכוללות מספר תנאים:


 • יש לצרף להקלטה תמליל שישמש כאמצעי עזר ויעלה על הכתב את הנאמר בהקלטה. על התמלול להיות מקצועי ואמין ולשקף את כל הנאמר בהקלטה בצורה מדויקת. יש לציין בו כמה שיותר פרטים על ההקלטה: שמות הדוברים, תאריך ההקלטה, שעת ההקלטה, אמצעי ההקלטה, היכן בוצעה השיחה וכו'. אין לערוך את התמליל, בדיוק כפי שאין לערוך את ההקלטה עצמה. יש לתמלל תמלול מלא של ההקלטה המקורית, כלומר לא ניתן לתמלל רק חלק מההקלטה, זאת לפי דרישת בית המשפט. על התמליל להיות בעל מספור שורות ועמודים, זאת על מנת שיהיה ניתן להפנות בקלות לקטעים ספציפיים ממנו.

 • תצהיר - חוות דעת מקצועית אשר מעידה על מקצועיות התמלול וחתומה בחתימה וחותמת.

 • דיסק שמע עליו צרובים ההקלטה המקורית שהינה הראיה, בצירוף התמליל שהינו חומר עזר לבאי כוח הצדדים ולבית המשפט, בשלושה עותקים בקובץ WAV או MP3 בלבד: עותק ראשון לצרכי בית משפט, עותק שני עבור עו"ד הצד הנגדי ועותק שלישי עבורכם.

 • תצהיר מקליט - אותו ממלא מקליט ההקלטה.


בנוסף לדרישות בית המשפט חשוב לוודא לפני תמלול הקלטה כראיה, האם ההקלטה קבילה כראיה בבית משפט. על מנת שהקלטה תהיה קבילה כראיה בבית משפט ועל מנת לצמצם את הסיכון כי תיפסל, יש להוכיח מספר תנאים:


 • ראשית, על ההקלטה לעמוד בחוק האזנת הסתר תשל"ט 1979. החוק מגדיר האזנת סתר ככזו שהתבצעה ללא הסכמה וידיעה של אף אחד מהמשתתפים בשיחה. ביצוע הקלטת שיחה באופן חוקי מצריך שאחד מהצדדים המשתתפים בשיחה יהיה מודע להקלטה. כלומר אם מי שהקליט את השיחה גם השתתף בה, החוק מותיר זאת.

 • אין לערוך את ההקלטה המקורית. חובה לתמלל את כל ההקלטה המקורית ללא פעולות של קיצור ההקלטה, הוספה או עריכתה בשום צורה. ביצוע פעולות אלו על הקלטה שנועדה לשמש כראיה בבית משפט ניתנות לזיהוי, אינן חוקיות וייחשבו כשיבוש ראיות.

 • על המכשיר המקליט חובה להיות תקין.

 • האדם שטיפל בהקלטה ידע את מלאכתו.

 • על ההקלטה להיות מהימנה ונכונה.

 • הפלט חייב להיות תואם לקלט המקורי.

 • זיהוי כל הדוברים בהקלטה.

 • הדברים שנאמרו בהקלטה נאמרו מרצונו הטוב של המוקלט ולא מכפייה או פיתוי.


לסיכום, אם הגעתם עד כה במאמר אז סביר להניח כי השכלתם להבין את החשיבות הרבה שיש למקצועיות ודיוק במלאכת התמלול בבואנו להגיש תמליל הקלטה כראיה בבית משפט. אצלנו תוכלו להיות בראש שקט שהתמליל יתבצע בצורה הטובה ביותר ולקבל עמו תצהיר חתום על ידינו המעיד על מקצועיותו. נשמח ללוות אתכם בתהליך זה ולסייע בתמלול מקצועי

עם שירות אדיב וזמין. להזמנת תמלול הקלטות לבית משפט מוזמנים לפנות אלינו עוד היום.


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


 • Whatsapp
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Pinterest
 • Instagram
 • LinkedIn
bottom of page