top of page
Copying Down

שאלות נפוצות

כיצד נעשה התמחור?

אנו מתמחרים עבודות לפי עלות פר דקת שמע, בצורה זו ניתן לדעת מראש את עלות העבודה הסופית מבעוד מועד. זאת לעומת שיטת תמחור לפי מספר עמודים, בה ניתן לגלות מהי עלות העבודה רק לאחר סיומה וקבלת התמליל המוכן, מה שמטשטש את שקיפות העלות והופך אותה לאי וודאית. כמו כן, הצעת המחיר נעשית לאחר שקלול של מספר גורמים נוספים, ביניהם מספר הדוברים בהקלטה, איכותה ומשכה.

איך נראה התוצר הסופי?

כדי לראות כיצד יראה התוצר הסופי ניתן לקבל דוגמת עבודה קצרה בחינם. באופן כללי ניתן לומר שהתמלילים די דומים בתבניתם מבחינת מספור שורות, מספור עמודים, הגודל והפונט, אך יכול להיות שוני בנראות התמלילים לפי סוגם ולפי בקשות הלקוח וצרכיו. למשל תמלול משפטי המצריך היצמדות לסטנדרטים קבועים מראש ע"י בית המשפט יכול להיראות שונה מתמלול אקדמי שבו החוקר מחליט ומבקש לפי צרכיו כיצד יראה התמלול, אם להשמיט ממנו גמגומים או תגובות מסוימות של המראיין, או אפילו לשים דגש על כתיבת הערות אינטונציה והבעות רגש במהלך התמלול (כעס, שמחה, הרמת קול וכו'). 

תוך כמה זמן אקבל את התמלול המוכן?

לוחות הזמנים משתנים בהתאם לגודלה ודחיפותה של העבודה. באופן כללי אנו משתדלים לספק לוחות זמנים קצרים של מספר ימים, אך עבודות דחופות ניתן לעשות בפחות זמן בתוספת תשלום (כולל עבודות מהיום למחר). בעת פנייה לקבלת הצעת מחיר, יינתן גם צפי מבחינת לו"ז לקבלת העבודה המוכנה.

חומר ההקלטה דיסקרטי, האם ניתן לקבל הצהרת שמירת סודיות?

אנו מעניקים לכל לקוח המעוניין בכך מסמך הצהרת שמירת סודיות חתום על ידינו. המסמך מבטיח דיסקרטיות מלאה במהלך עבודתנו על ההקלטות וגם לאחר מכן ושמירת כל מידע אליו ניחשף במישרין או בעקיפין במהלך העבודה וכן גניזת כל חומרי התמלול וההקלטות לאחר קבלת אישור שביעות רצון הלקוח מהתוצר הסופי.

כיצד ניתן לשלוח את חומרי ההקלטה?

ניתן לשלוח אלינו את חומרי ההקלטה במספר דרכים, ביניהן: whatsapp, כקובץ מצורף למייל או בתיקיית Google Drive. כמו כן, ניתן לשלוח קבצים גדולים דרך WeTransfer, jumbomail או משלוח של דואר רשום

עם דיסק עבור חומרים רגישים במיוחד, או עבור מי שמעדיף למעט בהתעסקות טכנולוגית.

כיצד מתבצע התשלום?

התשלום מתבצע באמצעות העברה בנקאית לאחר אישור הלקוח להצעת המחיר שהתקבלה ולוח הזמנים אשר סוכם מראש. מיד לאחר קבלת התשלום תונפק קבלה ותשלח ללקוח ותחל עבודת התמלול על הפרויקט.

האם מתבצעת בקרת איכות על התמלולים?

כן, כל קובץ עובר בקרת איכות לפני הגשתו. אם בכל זאת ישנם תיקונים מתבקשים, הם ייעשו ללא עלות נוספת.

  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page