top of page

תמלול חקירות
תמלול הקלטות לחוקרים | תמלול לחברות | תמלול לצרכים פנים ארגוניים

בבואנו לתמלל חקירות אנו שמים דגש בראש ובראשונה על דיוק התמליל ונאמנותו להקלטה. אנו מודעים לכך שהקלטות של חקירות מכילות חומרים רגישים ומסווגים אשר כל מילה בהן היא קריטית ומהותית לחקירה ולכן מטפלים בהן בדקדקנות יתרה ותשומת לב מרבית. להשמטת מילה או עיוותה במהלך תמלול יש את היכולת להשפיע על משמעות תוכן החקירה וכפועל יוצא מכך על גורל המעורבים בה, כך שחשיבות הדיוק כאן היא הכרחית.

סוגיה נוספת חשובה בתמלול חקירות היא סוגיית הדיסקרטיות. כל מתמלל אשר בא במגע במהלך עבודתו עם חומרים כה רגישים ומסווגים, נחוץ שיהיה בעל דיסקרטיות מלאה ורצוי כי יגבה זאת במסמך חתום המחייב שמירת סודיות. אנו מספקים הצהרת סודיות חתומה על ידינו לכל לקוח המעוניין בכך ללא סייג. שתי הסוגיות הללו, דיוק ודיסקרטיות, הן אבני יסוד בעבודה על תמלילים מסוג זה בפרט ובעבודה על תמלילים בכלל.

לסיכום, בחירת חברת תמלול מקצועית יכולה לחסוך לכם הרבה כאב ראש ולתת לכם את השקט הנפשי שהתמלול הנחוץ לכם יבוצע בצורה מקצועית, מדויקת ודיסקרטית. כאשר בוחרים חברת תמלול מקצועית לביצוע עבודה מומלץ לבקש דוגמת תמלול, המלצות מלקוחות קודמים והצהרת סודיות חתומה על ידם, כל זאת על מנת לוודא שבוחרים בבחירה הנכונה ביותר עבורכם. 

תמלול חקירות
  • Whatsapp
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page